Overview

Komise Smart Region Jižní Čechy

Cílem komise Smart Region je rozvoj konceptu Smart City v Jihočeském kraji. Snaží se o vytvoření strategického konsorcia klíčových partnerů, analýzu klíčových oblastí regionu pro rozvoj Smart City a vytvoření koncepčního a technologického, prostředí podporujícího vznik a realizaci pilotních projektů, formovaných na základě společné strategie a v synergii všech zapojených členů clusteru a partnerů.

Stručný popis iniciativy

Zájem o problematiku Smart Cities vyvolává v poslední době řadu teoretických, často technických diskusí, ale doposud u nás nebylo dosaženo zásadních pokroků při reálné implementaci. Tato iniciativa se snaží vytvořit prostředí a připravovat pilotní projekty, které nastartují reálný přechod na nové modely rozvoje měst a akceleraci hospodářského a sociálního rozvoje regionu.

Transformace vedoucí ke konceptu chytrých měst nebude lineární. V mnoha případech probíhá způsobem pokus a omyl. Klíčové je proto vybudování prostoru k experimentování, a schopnost učit se z jednotlivých úspěchů a neúspěchů. Hlavní roli přitom musí hrát úzká spolupráce s technologickými a univerzitními partnery a podpora pilotních projektů.

Pilotní projekty jsou klíčovým předpokladem pro budoucí efektivní řešení otázek v oblastech energetiky, dopravy, budov a informačních a komunikačních technologií. Praktické zkušenosti z těchto projektů zásadně zvýší rychlost a účinnost následného zavádění chytrých technologií v celém regionu. Pilotní projekty prokáží schopnost technologických partnerů, přinášet funkční a udržitelná řešení, a pomohou eliminovat nejistoty spojené s nasazováním technologií Smart Cities. V neposlední řadě budou neocenitelnou příležitostí k testování finančních modelů a finanční proveditelnosti jednotlivých záměrů.

Na praktické úrovni budou pilotní projekty sloužit k:

Význam komise z pohledu Jihočeského kraje

Iniciativy Smart Cities jsou chytrým nástrojem pro udržitelný rozvoj měst a obcí, zlepšení životního prostředí a možnost získání dalších finančních prostředků na kvalitní projekty zaměřené na udržitelnou dopravu, snižování emisí a podporu nových technologií. Nabízí příležitost technologického rozvoje kraje a orientaci na oblasti s vyšší přidanou hodnotou.

Vzájemná spolupráce na rozvoji technologií v oblasti Smart City může být klíčová pro vytvoření konceptu, který bude možné replikovat v dalších městech regionu a který bude možné koncepčně uchopit.

Význam činnosti komise