Vlastní blok 1

KOMISE SMART REGION JIŽNÍ ČECHY

Cílem Komise Smart Region je rozvoj konceptu Smart City v Jihočeském Kraji. Snaží se o vytvoření strategického konsorcia klíčových partnerů, analýzu klíčových oblastí regionu pro rozvoj SmartCity a vytvoření koncepčního a technologického, prostředí podporujícího vznik a realizaci pilotních projektů, formovaných na základě společné strategie a v synergii všech zapojených členů clusteru a partnerů.

Tisková konference Smart Region Jižní Čechy

Dovolujeme si Vás informovat o plánované tiskové konferenci k tématu Smart Region Jižní Čechy, jejímž záměrem bude představení této iniciativy spolu s příklady řešení Smart Region Jižní Čechy.

Obrázek odebrán.

Subscribe to

Pracovní skupiny

Jednotlivé pracovní skupiny vytvářejí prostor ke vzniku a realizaci projektů zaměřených na rozvoj Smart City technologií v Jihočeském kraji. Poskytují metodickou a technologickou podporu, kvalifikovanou analýzu akademických partnerů a data. Podílí se metodicky na realizaci strategických projektů a kontrolují soulad s vytyčenou strategií, aby došlo k naplnění stanovaných cílů a požadovanému rozvoji. Rozvíjí komunikaci s partnery ve státní správě, akademickém i komerčním sektoru a se zahraničními partnery. Podporují financování pilotních projektů. Přispívají k popularizaci konceptu a podílí se na komunikaci s občany.

Slíva

Ing. Jaromír Slíva, MBA

člen komise Smart Region, bývalý náměstek hejtmana Jihočeského kraje

Jihočeský kraj vnímá koncept Chytrých měst jako správný směr pro další rozvoj měst a obcí, ale i regionu samotného. Chceme na základě zkušeností jednotlivých aktérů nejen zpřístupnit chytrá řešení i ostatním obcím v kraji, ale koncepčně a celokrajsky řešit taková témata, jako je například dopravní obslužnost, oblast energetiky či odpadového hospodářství na úrovni kraje. Novinkou a zcela unikátní v rámci České republiky je pracovní skupina, složená z odborníků z různých oblastí, kterou si Jihočeský kraj zvolil jako poradní orgán Rady Jihočeského kraje. Komise je právě tou platformou, která se intenzivně zabývá tématem chytrých řešení využitelných pro města, obce, ale i další regionální instituce. Z pohledu našeho přístupu k této tematice je také důležitý rozvoj spolupráce s ostatními regiony v České republice, ale i přeshraničně v rámci Evropského regionu Dunaj-Vltava.

Mapa

Adresa

Lipová 1789/9

České Budějovice

370 05 České Budějovice